linh tây tower

Bài viết

Một số phương pháp giải bài toán “tìm nghiệm nguyên”

Bài toán “Tìm nghiệm nguyên” là một trong những dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là dạng toán khá hay và sẽ tương đối khó với những ai ít tìm hiểu và làm quen với dạng toán này. Trên cơ sở tìm tòi nhiều cách giải khác nhau của một bài toán tìm nghiệm nguyên, tôi đã rút ra một số phương pháp cơ bản để giải bài toán “Tìm nguyện nguyên”, xin trình bày để bạn đọc tham khảo, trao đổi và chia sẻ.

Đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới việt nam. những điểm mới so với thông tư 32 hiện hành

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5737/BGDĐT-GDTH về việc thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Từ năm học 2013-2014, học sinh học tại các trường dự án Mô hình trường học mới Việt Nam sẽ được đánh giá theo công văn này. Sau đây là tóm lược nội dung cơ bản của công văn và những điểm mới so với Thông tư 32 hiện hành.

Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5737/BGDĐT-GDTH về việc thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Từ năm học 2013-2014, học sinh học tại các trường dự án Mô hình trường học mới Việt Nam sẽ được đánh giá theo công văn này. Sau đây là tóm lược nội dung cơ bản của công văn và những điểm mới so với Thông tư 32 hiện hành.