linh tây tower

Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018

Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

công tác giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018

                                                                     Hắc Xuân Phước - Chuyên viên Phòng GDTH

     Thực hiện Lịch công tác tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Tiểu học đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2017 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa (cơ sở 2). Thành phần tham gia có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH cùng với 304 đại biểu, trong đó có 27 lãnh đạo các Phòng GD&ĐT; 46 chuyên viên phụ trách tiểu học và 231 hiệu trưởng đại diện cho 716 trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

     Mục đích của hội nghị nhằm giúp cán bộ quản lí, chuyên viên phụ trách cấp tiểu học và hiệu trưởng các trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở nắm được kết quả công tác GDTH năm học 2016-2017, đồng thời nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục tiểu học, thảo luận tìm ra được các giải pháp để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác GDTH năm học 2017-2018. 

    Năm học 2016-2017, GDTH Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật. Thanh Hóa có 696 trường tiểu học (giảm 11 trường so với năm học trước), 20 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (tăng 4 trường so với năm học trước; có 10.150 lớp tiểu học (giảm so với năm học trước 58 lớp); có 15.426 CBQL và GV, tỉ lệ GV/lớp 1,4; GV đạt chuẩn 99,9%, trên chuẩn 87,2%; có 264.656 học sinh (tăng so với năm học trước 6.966 học sinh), trong đó học sinh nữ có 125.881, học sinh dân tộc có 56.796. Tất cả các trường có tiểu học đều thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ tại Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Thực hiện đúng kế hoạch thời gian và nội dung dạy học 1 buổi/ngày, 2 buổi/ngày theo quy định tại Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, dạy học hướng tập trung vào học sinh, chú trọng hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, dạy học sinh cách học để các em biết tự học. Tiếp tục triển khai hiệu quả Mô hình trường học mới Việt Nam tại 92 trường tiểu học, dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục; dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn Khoa học và Tự nhiên-Xã hội. Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30 đã được điều chỉnh, bổ sung bởi Thông tư 22 có hiệu quả: học sinh phấn khởi, tự tin, không bị áp lực; giáo viên gần gũi và giúp đỡ học sinh được nhiều hơn, học sinh yếu kém về môn học giảm. Dạy học các chương trình tiếng Anh bắt buộc, tự chọn, tăng cường phù hợp với điều kiện của từng trường, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trên địa bàn toàn tỉnh. Mở rộng số trường, lớp và học sinh các lớp 3, 4, 5 học môn Tin học tự chọn với thời lượng 2 tiết/tuần theo chương trình của Bộ GD&ĐT; tăng cường cơ sở vật chất để tổ chức dạy học Tin học ngày càng có chất lượng. Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn; không để xảy ra hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp”. Duy trì kết quả PCGD-XMC đã đạt và phấn đấu nâng dần các tiêu chuẩn. Quan tâm việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tích cực chỉ đạo, xây dựng, rà soát, kiểm tra thường xuyên các trường chưa đạt chuẩn và các trường đã đạt chuẩn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp; tính đến thời điểm (tháng 5/2017), toàn tỉnh đã có 552 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (tăng thêm 14 trường so với cuối năm học 2015-2016), trong đó có 129 trường chuẩn quốc gia mức độ 2 (tăng 16 trường so với năm học trước).

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, tiếp tục thực hiện Thông tư số 07; Nghị định số 20 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22; trên cơ sở đánh giá một năm thực hiện, các cấp quản lí và các cơ sở giáo dục cần rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế. 

- Tiếp tục lựa chọn và triển khai linh hoạt các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển như: mô hình trường học mới, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch, dạy học theo Tài liệu Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục, thư viện thân thiện,...; không áp đặt một cách máy móc, khiên cưỡng. 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Tin học, Tiếng Anh chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

- Chỉ đạo và hướng dẫn việc điều chỉnh nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành một cách hợp lí: tinh giản, lược bớt những nội dung trùng lặp, không phù hợp đối với học sinh tiểu học; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả,... nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cần tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày.

- Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. 

- Đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng kế hoạch đầu tư, tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đảm bảo các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất,... chuẩn bị thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; củng cố vững chắc kết quả PCGDTH, trường đạt chuẩn quốc gia, học sinh học 2 buổi/ngày; giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, khắc phục triệt để tình trạng “học sinh ngồi nhầm lớp”.  

- Thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, tránh tình trạng sau quy hoạch không đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tập trung các nguồn lực để xây dựng, nâng cao cả về số lượng và chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm phải được rà soát đầu tư để  kiểm tra và công nhận lại. 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội về các hoạt động của Ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để lan tỏa, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên.

- Xây dựng và quản lí môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học,... tạo ra một dấu ấn riêng của nhà trường để các em học sinh thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

    Với tinh thần xây dựng, cùng chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến, đề xuất những cách làm hay từ thực tiễn công tác chỉ đạo, thực hiện của các cơ sở giáo dục. Chắc chắn trong năm học 2017-2018, Giáo dục tiểu học Thanh Hóa sẽ vượt qua những khó khăn thách thức và gặt hái được nhiều thành công như mong đợi./.

 

 

 

File đính kèm: