linh tây tower

Công tác phổ cập GDTH ở huyện Hậu Lộc

Vài nét về công tác phổ cập giáo dục Tiểu học (PCGDTH)

ở Huyện Hậu Lộc năm 2016

      Hậu Lộc là một huyện vùng ven  biển nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, có tổng diện tích tự nhiên 146,6km2, với tổng số hộ là 41812 hộ; dân số hơn 17 vạn người; Do điều kiện địa lý, Hậu Lộc được chia thành 3 vùng: vùng đồi, vùng đồng bằng và vùng ven biển với 26 xã và 1 thị trấn. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu là từ nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp. Hậu Lộc là địa phương giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, mặc dù điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, lại thường xuyên chịu tác động do bão lụt gây ra nhưng nơi đây có truyền thống hiếu học và cách mạng của quê hương Bà Triệu, Mẹ Tơm... anh hùng, đã có nhiều người từng tham gia hoạt động lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh như cụ Đinh Chương Dương, Lê Hữu Lập. Những năm gần đây số học sinh đậu đại học, học sinh giỏi tỉnh, quốc gia ngày càng nhiều. Những truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng là cơ sở, là nền tảng để sự nghiệp giáo dục Hậu Lộc phát triển.

     - Về cơ sở vật chất: Từ các nguồn kinh phí do nhân dân trong huyện đóng góp và các chương trình dự án trong nước, nước ngoài đã đầu tư xây dựng trường lớp khang trang đẹp đẽ. Đến nay 100% số trường trong huyện đã được xây dựng kiên cố, cao tầng, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngày được tăng cường đủ hơn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phòng học đảm bảo theo qui định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh, bảng, bàn ghế giáo viên, đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, hầu hết các trường có đủ các phòng chức năng cơ bản (thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động đội ...); các trường đều có sân chơi, bãi tập, môi trường xanh, sạch, đẹp, có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, các công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện và cảnh quan sư phạm đẹp, đảm bảo cho việc thực hiện PCGDTH.  

     - Về đội ngũ: Đội ngũ giáo viên tiểu học tương đối đầy đủ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn ngày được được nâng lên. Các nhà trường tiểu học đã bố trí 01 giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGDTH và 01 cán bộ quản lý phụ trách. Hiện tại toàn huyện có 630 giáo viên tiểu học; tỷ lệ đạt chuẩn: 100%; trong đó trên chuẩn: 89,68%. Số giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: đạt 100%, trong đó số xếp loại xuất sắc là: 78,7%, số giáo viên đạt loại  khá: 20,3%, không có giáo viên xếp loại yếu.

     - Kết quả thực hiện PCGDTH năm 2016, Huyện Hậu Lộc đã triển khai và đạt được kết quả như sau: Ban chỉ đạo PCGDTH huyện đã triển khai nghiêm túc công tác PCGDTH theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Hồ sơ PCGDTH đầy đủ, hệ thống, khoa học và cập nhật kịp thời. Các thôn, khu phố đều có người được phân công phụ trách phổ cập. Biểu mẫu thống kê M1: “Thống kê trẻ em đến 14 tuổi PCGDTH” của 27 xã, thị trấn và của huyện chính xác, đây là điều mà nhiều huyện chưa làm được. Hầu hết các trường đều in ra được Sổ phổ cập từ phần mềm. Trẻ trong độ tuổi đều được đến trường trong đó trẻ 6 tuổi ra lớp 1 là 2195 em, đạt tỷ lệ 100%: trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 2118 em đạt tỉ lệ 100%;  trẻ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 9015 em, đạt tỉ lệ 99,3%. Toàn huyện có 25/27 xã, thị trấn đạt PCGDTH mức độ 3 đạt 92,6%, còn 2 xã đạt PCGDTH mức độ 2 và Huyện Hậu Lộc đã đủ tiêu chuẩn đạt PCGDTH mức độ 3 năm 2016.   

     -  Bài học kinh nghiệm trong công tác PCGDTH của Hậu Lộc là: Coi Công tác PCGDTH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được sự quan tâm của nhiều người, nhiều ngành... Công tác PCGDTH phải được triển khai cụ thể, có kế hoạch và thực hiện thường xuyên. Các trường tiểu học đều có kế hoạch, bố trí thời gian, phân công giáo viên phụ trách công tác PCGDTH hợp lý. Đội ngũ chuyên trách PCGDTH có kinh nghiệm, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao và đã phối hợp chặt chẽ với địa phương điều tra, cập nhật số liệu thường xuyên, mặt khác các trường tiểu học còn tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm học sinh bỏ học giữa chừng, trên cơ sở làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường, chăm lo xây dựng dội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục./.

                                                                                    Thanh Hóa, tháng 5/2017

                                                                 Hắc Xuân Phước - Chuyên viên Phòng GDTH