linh tây tower

Thực hiện nghỉ hè đối với học sinh Tiểu học

Thực hiện nghỉ hè năm 2017 đối với học sinh tiểu học

                                                       Trịnh Vĩnh Long - Phó TP GDTH, Sở GD&ĐT

        Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1506/SGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nghỉ hè năm 2017 đối với học sinh tiểu học. Theo đó, học sinh tiểu học được nghỉ hè năm 2017 sau khi hoàn thành chương trình GDTH (ngày 19/5/2017) và sau khi các nhà trường kết thúc năm học 2016-2017 (trước ngày 31/5/2017). 

       Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các trường tiểu học và trường liên cấp có học sinh tiểu học thực hiện nghiêm túc kế hoạch nghỉ hè và các quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Nghiêm cấm các nhà trường tựu trường trái quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2017-2018 và tổ chức ôn luyện, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào các lớp học, đặc biệt là lớp 1. Các trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, xét thấy cần thiết phải bồi dưỡng, tăng cường tiếng Việt, đặc biệt là chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước lớp 1, có thể tập trung học sinh sớm hơn để dạy bồi dưỡng, tăng cường tiếng Việt, nhưng không sớm hơn ngày 01/8/2017.

       Sở dự kiến ngày tựu trường cấp Tiểu học năm học 2017-2018 là ngày 21/8/2017; ngày khai giảng năm học và bắt đầu học tuần 1 là ngày 05/9/2017. Kế hoạch chính thức sẽ thông báo sau, căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của Bộ và Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục như ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh học yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... cho học sinh tại nhà trường được tổ chức sau ngày tựu trường. Trong cuộc họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2016-2017, các trường tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, vui chơi trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh; đảm bảo học sinh có kì nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn tại gia đình, cộng đồng, địa phương. Nhà trường tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng trong việc tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, đảm bảo để học sinh tham gia giao thông và các hoạt động hè an toàn; phòng chống đuối nước, phòng chống điện giật và các tai nạn thương tích nói chung.

       Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quán triệt sâu rộng nội dung công văn tới tất cả các nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh học sinh. Có hình thức xử lí nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường không đúng thời gian quy định, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định./.

 

 

File đính kèm: