linh tây tower

Vài nét về công tác PCGDTH ở huyện Thường Xuân

Vài nét về công tác PCGDTH huyện Thường Xuân năm 2016

          Thường Xuân là một huyện miền núi cao, diện tích 111 323,79 ha, gồm có 17 xã, thị trấn, có 7 xã vùng cao, 2 xã vùng sâu, 1 xã vùng cao biên giới. Huyện có 3 dân tộc (Kinh, Thái, Mường) cùng chung sống trên 163 bản làng. Cấp tiểu học có 24 trường với 375 lớp, 7 411 học sinh.

      1. Về cơ sở vật chất

      Tổng số phòng học là 442, tỉ lệ phòng học/lớp: 1,17, các trường có đủ các phòng chức năng cơ bản, nguồn nước, cảnh quan sư phạm đảm bảo cho việc thực hiện PCGDTH.

     2. Về đội ngũ

      Tổng số giáo viên tiểu học 498 người, đạt tỉ lệ 1,3 giáo viên/lớp, trong đó đạt chuẩn đào tạo 498, trên chuẩn 424 chiếm tỉ lệ 85,1%. Số giáo viên người dân tộc thiểu số là 163. Số giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: 498 đạt 100%, trong đó số xếp loại xuất sắc là 392 đạt 78,7%, số giáo viên đạt loại khá: 101 tỉ lệ 20,3%, không có giáo viên xếp loại yếu.

     3. Kết quả PCGDTH đạt được 

     Ban chỉ đạo PCGDTH huyện đã triển khai nghiêm túc công tác PCGDTH theo Nghị định 20CP của Chính phủ và TT07 của Bộ GD&ĐT, hồ sơ PCGDTH đầy đủ, hệ thống, khoa học và cập nhật kịp thời. Các thôn, bản đều có người được phân công phụ trách phổ cập. Biểu M1:”Thống kê trẻ em đến 14 tuổi PCGDTH” của 17 xã, thị trấn và huyện chính xác đây là điều mà ít số huyện làm được. Hầu hết các trường đều in ra được Sổ phổ cập từ phần mềm. Trẻ trong độ tuổi đều được đến trường trong đó trẻ 6t ra lớp 1 là 1 541, tỷ lệ 100%, trẻ 11t HTCT tiểu học là 1 167 đạt 95%. Trẻ đến 14t HTCTTH là 5 098, tỉ lệ 98,4%. Có 15/17 xã, thị trấn đạt PCGDTH mức độ 3, 2 xã đạt PCGDTH mức độ 2, huyện Thường Xuân đạt PCGDTH mức độ 2 năm 2016.

      Một số điểm hạn chế là: Cả huyện còn thiếu 04 phòng giáo dục truyền thống và 04 phòng y tế, 12 phòng học tạm. Biểu M2 không vào tỉ lệ giáo viên/lớp (Yên Nhân), còn nhiều xã không ghi thông tin vào dòng “Trẻ khuyết tật có khả năng học tập”, tính thống nhất của các loại sổ sách trong bộ hồ sơ phổ cập còn chưa thật chính xác.

      4. Những việc cần làm trong thời gian tới

       Ban chỉ đạo PCGDTH cấp huyện cần chỉ đạo các xã, các nhà trường khắc phục một số điểm sau:

       - Rà soát lại các số liệu cơ bản để khi Bộ mở lại phần mềm PCGD-XMC thì các trường hoàn thiện lại số liệu.

       - Có giải pháp hữa hiệu để thúc đẩy 2 xã Luận Thành và Lương Sơn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, tiến tới huyện Thường Xuân đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 trong thời gian tới.

                                                                                 Nguyễn Văn Thắng - Phó TP phòng GDTH

File đính kèm: