linh tây tower

tập trung chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 - 2015

 

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

                                                           - Phạm Thị Loan -

                             Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa

           Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, ngày 25/8/2014, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn liên tịch số 1524/HDLT-SGDĐT-CĐN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014 - 2015; cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp về dự, chỉ đạo hội nghị tại một số đơn vị.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - phát biểu tại

Hội nghị CBCC, VC Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn

 

Có thể nói, năm học này, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa được Công đoàn ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết, cụ thể, giúp các đơn vị cơ sở tiến hành các bước, chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị thuận lợi hơn những năm trước. Sau hội nghị, các đơn vị đã nộp hồ sơ, báo cáo kết quả về Công đoàn ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu. Đến đầu tháng 10/2014, 104/104 CĐCS các cơ quan, trường học đã hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị theo hướng dẫn.

Hội nghị đã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo nghiêm túc, thực sự là diễn đàn quan trọng để thể hiện tập trung trí tuệ, thực hiện và phát huy cao độ tinh thần dân chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc góp ý, trao đổi, thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm học 2013 - 2014, thống nhất phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Tất cả các nội dung hội nghị được công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014 - 2015 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã kết thúc tốt đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị, hứa hẹn một năm học với mùa vàng bội thu./.

 

         

File đính kèm: