linh tây tower

Danh sách Ban chấp hành công đoàn giáo dục Thanh Hóa khóa XXII nhiệm kỳ 2012-2017

 

THƯỜNG TRỰC CĐGD thanh hoá SỐ 02hà văn maotp. thanh hoá -

ĐT: 0373.723571- 037 3.853498

Mai Bá Nam  Chủ tịch   Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thị Loan   Phó Chủ tịch Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

THƯỜNG TRỰC CĐGD thanh hoá SỐ 02hà văn maotp. thanh hoá -

ĐT: 0373.723571- 037 3.853498

 

TT

Họ và tên

Chức vụ


1


Mai Bá Nam

Chủ tịch

DD: 0914325167

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


2

 


Phạm Thị Loan

Phó Chủ tịch

DD: 0989558517

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

BAN CHẤP HÀNH CĐGD thanh hoá KHÓA XXII - NHIỆM KỲ: 2012 - 2017

TT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

 

Chức vụ

 đơn vị công tác

Di động

1

Mai Bá Nam

Chủ tịch

1968

Chủ tịch CĐGD tỉnh

0914325167

2

Phạm Thị Loan

Phó Chủ tịch

1960

Phó. Chủ tịch CĐGD tỉnh

0989558517

3

Lê Văn Hoa

UVBTV CĐGDTH

1960

Phó. Giám đốc Sở GD&ĐT

0916259888

4

Lê Văn Cương

UVBTV CĐGDTH

1960

Trưởng Phòng KHTC, Chủ tịch CĐ Cơ quan S GD&ĐT

0912275300

5

Nguyễn Văn Điệu

UVBTV CĐGDTH

1957

Chủ tịch CĐGD thành ph Thanh Hoá

0913026413

6

Hà Thu Dung

UVBTV CĐGDTH

1970

Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn

0917750093

7

Lại Thị Thu Hiền

UVBTV CĐGDTH

1970

 

Chủ tịch CĐ Trường THPT Chuyên

Lam Sơn

0982.061.097

8

Phạm Văn Duy

UVBCH CĐGDTH

1979

Chuyên viên trực CĐGD tỉnh

0904033337

9

Lê Hoài Liên

UVBCH CĐGDTH

1958

Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ

TTGDTX tỉnh

0903435138

10

Nguyễn Văn Xuân

UVBCH CĐGDTH

1960

Chủ tịch CĐGD huyện Bá Thước

0987554393

11

Cao Văn Nhất

UVBCH CĐGDTH

1970

Chủ tịch CĐGD huyện Cẩm Thuỷ

0904649090

12

Lê Ngọc Hải

UVBCH CĐGDTH

1975

 

PHT - CTCĐ trường THPT

Như Thanh

0918062232

13

Đặng Thị Hiền

UVBCH CĐGDTH

1968

 

PHT - CTCĐ trường THPT

Hoàng Lệ Kha

0915018262

14

Trịnh Đình Minh

UVBCH CĐGDTH

1972

Chủ tịch CĐGD huyện Vĩnh Lộc

0974784799

15

Lương Hữu Hồng

UVBCH CĐGDTH

1962

 

Hiệu trưởng Trường THPT Đông Sơn 1

0985732795

16

Lê Văn Thắng

UVBCH CĐGDTH

1979

 

Chủ tịch CĐ Trường THPT

Thống Nhất

0989792851

17

Đỗ Thị Hồng Hạnh

UVBCH CĐGDTH

1969

PHT-CTCĐ Trường THPT Lê Lợi

0914351186

18

Trần Văn Cù

UVBCH CĐGDTH

1964

Chủ tịch CĐGD huyện Đông Sơn

0989344989

19

Thiều Thị Hường

UVBCH CĐGDTH

1979

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 5

0985031979

20

Hà Văn Dậu

UVBCH CĐGDTH

1958

Chủ tịch CĐGD huyện Hoằng Hoá

0913269185

21

Mai Thị Thơm

UVBCH CĐGDTH

1969

 

PHT-CTCĐ Trường THPT

 Đinh Chương Dương

01294908919

22

Trịnh Ngọc Phong

UVBCH CĐGDTH

1976

Chủ tịch CĐ Trường THPT Trần Phú

0975761006

23

Vũ Minh Thanh

UVBCH CĐGDTH

1976

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tĩnh Gia 1

0982732678

24

Lê Ngọc Nội

UVBCH CĐGDTH

1960

Hiệu trưởng Trường THPT Sầm Sơn

0904177268

25

Lê Đình Thuật

UVBCH CĐGDTH

1971

 

PHT- CTCĐ Trường THPT

DTNT tỉnh

0972678007

 

ỦY BAN KIỂM TRA CĐGD thanh hoá -KHÓA XXII NHIỆM KỲ: 2012 - 2017

TT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Di động

1

Lê Văn Cương

UVBTV- CNUBKT

1960

Trưởng phòng KHTC, Chủ tịch CĐ Cơ quan Sở GD&ĐT

0912275300

2

Trần Văn Bình

UVUBKT

1979

Chuyên viên trựcCĐGD tỉnh

0912.395.468

3

Lê Thị Liên

UVUBKT

1975

 

Chủ tịch CĐ Trường THPT

Quảng Xương 1

01239117969

4

Lê Đình Sinh

UVUBKT

1968

 

PHT-CTCĐ Trường THPT

Lê Văn Hưu

0986217828

5

Trần Anh Văn

UVUBKT

1977

 

PHT - CTCĐ Trường THPT

Mường Lát

0949015669

 

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CÁC HUYỆN, thị xã, THÀNH PHỐ

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Di động

1

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chủ tịch CĐGD Mường Lát

0977.897.053

2

Lê Bá Toàn

Chủ tịch CĐGD Quan Sơn

0985.635.123

3

Trương Thị Nhung

Chủ tịch CĐGD Quan Hoá

0975.148.534

4

Nguyễn Văn Xuân

Chủ tịch CĐGD Bá Thước

0987.554.393

5

Thiều Đình Đính

Chủ tịch CĐGD Lang Chánh

0968.005.632

6

Phạm Đức Hoàn

Chủ tịch CĐGD Ngọc Lặc

0904.476.360

7

Tống Thị Hoa

Chủ tịch CĐGD Thường Xuân

0917.466.358

8

Cao Văn Nhất

Chủ tịch CĐGD Cẩm Thuỷ

0904.649.090

9

NguyễnNgọc Phương

Chủ tịch CĐGD Thạch Thành

0949.118.220

10

Vi Ngọc Sáng

Chủ tịch CĐGD Như Xuân

0912.878.154

11

Cù Ngọc Bình

Chủ tịch CĐGD Như Thanh

0979.867.837

12

Trịnh Đình Minh

Chủ tịch CĐGD Vĩnh Lộc

0974.784.799

13

Phạm Thị Nga

Chủ tịch CĐGD Yên Định

0948.554.341

14

Hà Thị Luân

Chủ tịch CĐGD Thọ Xuân

0984.729.732

15

Lê Văn Phượng

Chủ tịch CĐGD Triệu Sơn

0125.8955.225

16

Trần Văn Dũng

Chủ tịch CĐGD Thiệu Hoá

0982.596.567

17

Trần Văn Cù

Chủ tịch CĐGD Đông Sơn

0989.344.989

18

Vũ Tiến Chung

Chủ tịch CĐGD Nông Cống

0988.203.205

19

Lê Văn Quang

Chủ tịch CĐGD Tĩnh Gia

0612.523.069

20

Nguyễn Hữu Năm

Chủ tịch CĐGD Quảng Xương

0942.794.672

21

Hà Văn Dậu

Chủ tịch CĐGD Hoằng Hoá

0913.269.185

22

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch CĐGD Hậu Lộc

0915.772.767

23

Bùi Thị Nga

Chủ tịch CĐGD Nga Sơn

0934.253.072

24

Lê Thị Thảo

Chủ tịch CĐGD Hà Trung

0165.2637.728

25

Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tịch CĐGD Thịxã.Bỉm Sơn

0979.175.808

26

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch CĐGD Thịxã.Sầm Sơn

0373.707.285

27

Nguyễn Văn Điệu

Chủ tịch CĐGD TP. Thanh Hoá

0913.026.413

 

CĐCS TRỰC THUỘC CĐGD TỈNH thanh hoá khoá 2012-2015.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

ĐTDĐ

1

Trần Anh Văn

Chủ tịch CĐ Trường THPT Mường Lát

0949.015.669

2

Phạm Bá Nhoan

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quan Sơn

0984.596.420

3

Nguyễn Bá Tuấn

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quan Sơn 2

0972.351.368

4

Lê Thị Minh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quan Hóa

0165.7168.337

5

Trần Văn Thuấn

Chủ tịch CĐ Trường THPT Bá Thước

0978.234.479

6

Nguyễn Xuân Giang

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hà Văn Mao

0904.997.722

7

Hà Anh Tuấn

Chủ tịch CĐ Trường THPT Bá Thước 3

0949.960.606

8

Phạm Thị Oanh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lang Chánh

0914.317.118

9

Đỗ Minh Thanh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Ngọc Lặc

0904.643.243

10

Lê Hồng Kỳ

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Lai

0986.984.302

11

Phạm Văn Điểm

Chủ tịch CĐ Trường THPT Bắc Sơn

0949.350.408

12

Tăng Thị Ngọc Bích

Chủ tịch CĐ Trường THPT Cầm Bá Thước

600.075

13

Đỗ Thế Dực

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thường Xuân 2

0904.120.567

14

Cao Thị Thư

Chủ tịch CĐ Trường THPT Cẩm Thủy 1

0169.9550.526

15

Phạm Thị Lan

Chủ tịch CĐ Trường THPT Cẩm Thủy 2

0945.827.356

16

Trần Thị Hạnh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Cẩm Thủy 3

0949.025.246

17

Trịnh Văn Phong

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thạch Thành 1

0985.362.459

18

Đinh Ngọc Hoán

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thạch Thành 2

0987.740.001

19

Lê Đăng Chung

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thạch Thành 3

0168.6402.225

20

Bùi Thị Tuyết

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thạch Thành 4

0165.9969.459

21

Lê Văn Hiếu

Chủ tịch CĐ Trường THPT Như Xuân

0904.193.567

22

Phan Ngọc Thản

Chủ tịch CĐ Trường THPT Như Xuân 2

0977.702.797

23

Lê Ngọc Hải

Chủ tịch CĐ Trường THPT Như Thanh

0918.062.232

24

Trần Minh Quế

Chủ tịch CĐ Trường THPT Như Thanh 2

0912.384.452

25

Phạm Ngọc Thắm

Chủ tịch CĐ Trường THPT Vĩnh Lộc

0936.383.234

26

Lê Văn Ngọc

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tống Duy Tân

0168.3354.426

27

Vũ Xuân Tuyên

Chủ tịch CĐ Trường THPT Trần Khát Chân

0977.696.279

28

Lê Văn Hiển

Chủ tịch CĐ Trường THPT Yên Định 1

0982.511.467

29

Vũ Đình Binh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Yên Định 2

0906.215.960

30

Trịnh Ngọc Vĩ

Chủ tịch CĐ Trường THPT Yên Định 3

0918.300.989

31

Lê Văn Thắng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thống Nhất

0989.792.851

32

Nhữ Thị Thanh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Trần Ân Chiêm

0936.180.698

33

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Lợi

0914.351.186

34

Đỗ Thanh Nam

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Hoàn

0973.030.628

35

Ngô Thị Tuyến

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lam Kinh

0975.056.678

36

Trần Ngọc Nam

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thọ Xuân 4

0963.112.943

37

Ngô Ngọc Vinh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Văn Linh

0983.840.188

38

Cao Đăng Dương

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thọ Xuân 5

0918.832.866

39

Nguyễn Khắc Hiếu

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 1

0984.094.615

40

Đỗ Thị Loan

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 2

0985.101.368

41

Nguyễn Xuân Hạnh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 3

0904.445.423

42

Trần Thị Hương

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 4

0163.4490.330

43

Thiều Thị Hường

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 5

0985.031.979

44

Dương Đình Dũng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Sơn 6

0982.561.387

45

Lê Đăng Điển

Chủ tịch CĐ Trường THPT Thiệu Hóa

0982.706.368

46

Lê Đình Sinh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Văn Hưu

0986.217.828

47

Lê Thị Lanh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nguyễn Quán Nho

0127.7353.501

48

Lưu Thị Lan

Chủ tịch CĐ Trường THPT Dương Đình Nghệ

0974.531.342

49

Nguyễn Thị Đạm

Chủ tịch CĐ Trường THPT Đông Sơn 1

0948.074.567

50

Nguyễn Đình Thọ

Chủ tịch CĐ Trường THPT Đông Sơn 2

0983.943.039

51

Doãn Thị Bích Phượng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân

0983.567.980

52

Lê Viết Thắng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nông Cống 1

0914.351.033

53

Lê Thị Hằng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nông Cống 2

0912.425.746

54

Lường Viết Chinh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nông Cống 3

0122.6466.488

55

Đỗ Thị Ca

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nông Cống 4

0987.926.737

56

Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch CĐ Trường THPT Triệu Thị Trinh

0918.083.833

57

Vũ Minh Thanh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tĩnh Gia 1

0982.732.678

58

Nguyễn Bá Hoàng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tĩnh Gia 2

0977.280.473

59

Lê Thị Mai

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tĩnh Gia 3

0982.280.365

60

Lê Văn Lực

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tĩnh Gia 4

0915.951.238

61

Phan Văn Báu

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tĩnh Gia 5

0982.313.949

62

Mai Thị Trường

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nghi Sơn

0987.423.696

63

Lê Thị Liên

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quảng Xương 1

0123.9117.969

64

Lê Thị Quyên

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quảng Xương 2

0165.9379.945

65

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quảng Xương 3

0978.234.745

66

Võ Anh Minh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Quảng Xương 4

0915.127.172

67

Mai Thị Hương

Chủ tịch CĐ Trường THPT Đặng Thai Mai

0989.546.859

68

Đặng Thị Hoa

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên

0984.809.287

69

Nguyễn Hữu Khiêm

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lương Đắc Bằng

0912.981.896

70

Hoàng Thị Lan

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hoằng Hóa 2

0918.051.870

71

Nguyễn Thị Ngọc

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hoằng Hóa 3

0975.872.306

72

Đặng Thị Hà

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hoằng Hóa 4

0975.191.358

73

Đinh Thị Thanh Bình

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lưu Đình Chất

0123.935.1513

74

Chu Đình Hòa

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Viết Tạo

0949.008.252

75

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hoằng Hóa

0987.370.170

76

Phạm Hùng Bích

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hậu Lộc 1

0983.630.944

77

Nguyễn Đức Xuân

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hậu Lộc 2

0976.676.610

78

Lê Văn Đắc

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hậu Lộc 3

0915.973.422

79

Trịnh Văn Hưng

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hậu Lộc 4

0989.668.693

80

Mai Thi Thơm

Chủ tịch CĐ Trường THPT Đinh Chương Dương

0129.4908.919

81

Phạm Xuân Dinh

Chủ tịch CĐ Trường THPT Ba Đình

0914.995.669

82

Trần Văn Trực

Chủ tịch CĐ Trường THPT Mai Anh Tuấn

0986.215.076

83

Trịnh Ngọc Phong

Chủ tịch CĐ Trường THPT Trần Phú

0975.761.006

84

Hoàng Thanh Hà

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nga Sơn

0168.9178.393

85

Phạm Thị Nam

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hà Trung

0917.783.455

86

Đặng Thị Hiền

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hoàng Lệ Kha

0915.018.262

87

Đoàn Thị Ân

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nguyễn Hoàng

0915.041.260

88

Hoàng Minh Hiển

Chủ tịch CĐ Trường THPT Bỉm Sơn

0915.079.646

89

Nguyễn Thị Nụ

Chủ tịch CĐ Trường THPT Lê Hồng Phong

0123.860.3456

90

Lê Thị Vân

Chủ tịch CĐ Trường THPT Sầm Sơn

0977.943.934

91

Phan Thị Thu Hiền

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nguyễn Thị Lợi

0978.371.369

92

Lại Thị Thu Hiền

Chủ tịch CĐ Trường THPT Chuyên Lam Sơn

0982.061.097

93

Phạm Thị Xuân Thủy

Chủ tịch CĐ Trường THPT Đào Duy Từ

0988.427.574

94

Tạ Hồng Lựu

Chủ tịch CĐ Trường THPT Hàm Rồng

0913.113.568

95

Phạm Văn Huệ

Chủ tịch CĐ Trường THPT Nguyễn Trãi

0912.582.705

96

Lê Đình Thuật

Chủ tịch CĐ Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh

0972.678.007

97

Hà Thị Luân

Chủ tịch CĐ Trường THPT Tô Hiến Thành

0976.955.357

98

Lê Văn Cương

Chủ tịch CĐ Cơ Quan Sở GD&ĐT

0912.275.300

99

Cao Hữu Trí

Chủ tịch CĐ Trung tâm KTTH - HN

0989.364.927

100

Lê Hoài Liên

Chủ tịch CĐ Trung tâm GDTX Tỉnh

0903.435.138

101

Nguyễn Đình Văn

Chủ tịch CĐ Công Ty Sách

0915.277.467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: