linh tây tower

Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu giúp UBND thĩ xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) taị địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng giáo dục theo quy định của pháp luật

1, Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu giúp UBND thĩ xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) taị địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo uỷ quyền của UBND thị xã trên địa bàn cho UBND thị xã về lĩnh vực giáo dục, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục trên địa bàn

Nhiệm vụ: Chỉ đạo , theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các nhà trường, cơ sở giáo dục MN, TH, THCS, TTGDTX-DN thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định

2, Giới thiệu tổng quan về địa phương:

          Thị xã Bỉm Sơn thành lập năm 1982 trên cơ sở được tách ra từ Huyện Hà Trung, hiện tại có 7 xã, phường. Diện tích 30.000Km2; Dân số 54.933 người.

 Thị xã đang quy họach đến 2010 phấn đấu trở thành đô thị loại 3

3, Trường học:

- Bậc học Mầm non: có 8 trường

+ MN Hà Lan

+MN Xi Măng

+ MN Đông Sơn

+ MN Ba Đình

+ MN Ngọc Trạo

+ Mn Bắc Sơn

+ MN Quang Trung

- Bậc học Tiểu học :Có 8 trường

+ TH Hà Lan

+ TH Đông Sơn

+ TH Lam Sơn 1

+ TH Lam Sơn 3

+ TH Ba Đình

+ TH Ngọc Trạo

+ TH Bắc Sơn

+ TH Quang Trung

- Bậc THCS: có 8 trường

+ THCS Hà Lan

+ THCS Xi Măng

+ THCS Cao Bá Quát

+ THCS Lê Quý Đôn

+ THCS Ba Đình

+ THCS Ngọc Trạo

+ THCS Bắc Sơn

+ THCS Quang Trung

- TTGDTX-DN: có 1 trung tâm

4, Số cán bộ , giáo viên:

 Bậc học Mầm non có : 113 biên chế, 50 hợp đồng

Bậc học TH có: 235

Bậc học THCS: có 312

TTGDTX-DN: có 18

5. Một số thành tích nổi bật  :

+ 1 Huân chương lao động hạng nhì

+ 4 Huân chương lao động hạng 3

+ 1 Nhà giáo ưu tú

+ 11 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

+ 37 Bằng khen của Bộ GD&ĐT

+ 9 Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia

Cờ thi đua của UBND tỉnh về đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục

+ 46 Bằng khen của UBND tỉnh

+ Nhiều giấy khen, cờ của Sở GD&ĐT, các ngành cấp tỉnh và thị xã

+ Nhiều Cán bộ quản lý, giáo viên đạt CSTĐ, GVG cấp cơ sở và cấp tỉnh

6, Cơ cấu tổ chức của Phòng giáo dục

 

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Vũ Văn Mỳ

Trưởng phòng

0915245378

Đỗ Hữu Dưỡng

Phó trưởng phòng

0913325302

 

File đính kèm: