linh tây tower

Phòng Giáo dục Vĩnh Lộc

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện Vĩnh Lộc việc quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. 

1. Chức năng nhiệm vụ:

          Chịu trách nhiệm trước UBND huyện Vĩnh Lộc việc quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương.

2. Giới thiệu tổng quan về địa phương:

          Huyện Vĩnh Lộc là huyện trung du, có diện tích 15408 ha, nằm dọc theo tả ngạn sông Mã, phía đông bắc giáp huyện Thạch Thành, phía tây giáp huyện Cẩm Thủy, phía Tây nam giáp huyện Yên Định, phía đông giáp huyện Hà trung và huyện Hậu Lộc. Toàn huyện có 15 xã và 1 thị trấn, trong đó có 6 xã miền núi. Dân số gần 9 vạn người. Là địa phương có truyền thống cách mạng và hiếu học lâu đời.

3. Trường học: Phòng có 50 đơn vị trực thuộc

          - Bậc Mầm non: (có 16 trường)

+ Trường Mầm non Vĩnh Quang

+ Trường Mầm non Vĩnh Yên

+ Trường Mầm non Vĩnh Tiến

+ Trường Mầm non Vĩnh Long

+ Trường Mầm non Vĩnh Hưng

+ Trường Mầm non Vĩnh Phúc

+ Trường Mầm non Vĩnh Thành

+ Trường Mầm non Vĩnh Ninh

+ Trường Mầm non Vĩnh Khang

+ Trường Mầm non Vĩnh Hòa

+ Trường Mầm non Vĩnh Hùng

+ Trường Mầm non Vĩnh Tân

+ Trường Mầm non Vĩnh Minh

+ Trường Mầm non Vĩnh Thịnh

+ Trường Mầm non Vĩnh An

+ Trường Mầm non Thị Trấn

Bậc Tiểu học: (có 17 trường)

+ Trường Tiểu học Vĩnh Quang

 + Trường Tiểu học Vĩnh Yên

+ Trường Tiểu học Vĩnh Tiến

+ Trường Tiểu học Vĩnh Long 1

+ Trường Tiểu học Vĩnh Long 2

+ Trường Tiểu học Vĩnh Hưng

+ Trường Tiểu học Vĩnh Phúc

+ Trường Tiểu học Vĩnh Thành

+ Trường Tiểu học Vĩnh Ninh

+ Trường Tiểu học Vĩnh Khang

+ Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

+ Trường Tiểu học Vĩnh Hùng

+ Trường Tiểu học Vĩnh Tân

+ Trường Tiểu học Vĩnh Minh

+ Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh

+ Trường Tiểu học Vĩnh An

+ Trường Tiểu học Thị Trấn

Bậc THCS: (có 16 trường)

+ Trường THCS Vĩnh Quang

+ Trường THCS Vĩnh Yên

+ Trường THCS Vĩnh Tiến

+ Trường THCS Phạm Văn Hinh

+ Trường THCS Vĩnh Hưng

+ Trường THCS Vĩnh Phúc

+ Trường THCS Vĩnh Thành

+ Trường THCS Vĩnh Ninh

+ Trường THCS Vĩnh Khang

+ Trường THCS Vĩnh Hòa

+ Trường THCS Vĩnh Hùng

+ Trường THCS Vĩnh Tân

+ Trường THCS Vĩnh Minh

+ Trường THCS Vĩnh Thịnh

+ Trường THCS Vĩnh An

+Trường THCS Tây Đô 

          - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vĩnh Lộc: 1 đơn vị

4. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của mỗi bậc học:(tính đến ngày 1/4/2007)

          - Bậc Mầm non:              294 người

          - Bậc Tiểu học:               354 người

          - Bậc THCS:                   457 người

          - Trung tâm GDTX:           18 người

5. Một số thành tích nổi bật trong 5 năm qua.

          - Phong trào thi đua dạy tốt học tốt của các đơn vị luôn được duy trì và có tác dụng tốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường trong Huyện. Kết quả phong trào thi đua trong những năm gần đây đã có nhiều đơn vị, cá nhân được tặng thưởng huân chương và khen cao:

* Năm 2002:

+ Trường Tiểu học Vĩnh Thành được  tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2.

*N ăm 2004:

          + Trường THCS Vĩnh Thành được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

          + Ông Bùi Huy Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thành được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

          * Năm 2005:

          + Trường THCS Tây Đô được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

+ Ông Bùi Huy Tùng  - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thành được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

* Năm 2006:

+ Trường Tiểu học Vĩnh Phúc được  tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

+ Trường THCS Vĩnh Phúc được  tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và cờ thi đua của UBND Tỉnh.

          + Ông Phạm Ngọc Thanh  - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Đô được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và danh hiệu CSTĐ toàn quốc.

          + Bà Phạm Thị Tiến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phúc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và CSTĐ toàn quốc.

6. Cơ cấu tổ chức phòng:

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Nguyễn Văn Tâm

Trưởng phòng

0915041360

Nguyễn Thị Nga

Phó trưởng phòng MN, trực Thanh tra

0904438869

Cao văn Bình

Phó trưởng phòng PT

0904438867

Vũ Văn Lộc

Chủ tịch Công đoàn GD

0986384465

Trịnh Ngọc Biên

Cán bộ tổ chức, Thanh tra KNTC

0912225084

Trịnh Ngọc Chinh

Cán bộ Thiết bị - Sách, tuyển sinh

037870404

Lưu Văn Thành

Cán bộ kế hoạch, Thi đua khen thưởng

0987312102

Trịnh Thị Hòa

Kế toán

0982870392

Phạm Thị Đức

Văn thư - Thủ quỹ

037870692

Đặng Xuân Trường

Cán bộ CM Tiểu học

0986384588

Phạm Ngọc Sơn

Cán bộ CM Tiểu học

0982873699

Phạm Thị Bích

Cán bộ CM mầm non

 

Trần Thị Cầm

Cán bộ CM mầm non

 

Trịnh Thị Hiền

Cán bộ CM mầm non

0984412259

Nguyễn Văn Khôi

Cán bộ CM THCS

 

Trịnh Đình Thảo

 Cán bộ CM THCS

0982278677

 

 

 

 

 

File đính kèm: