linh tây tower

Trường THCS Yên lạc

Năm 1997 trường THCS Yên lạc được chia tách từ trường PTCS. Nhà trường có 8 lớp 218 HS và 8 CBGV cơ sở vật chất lúc này còn rất tạm bợ, một số phòng học bằng tranh tre nứa lá , văn phòng làm việc, nhà ở giáo viên chưa có. Đội ngũ giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt là giáo viên văn, toán.

1.     Giới thiệu chung :

     Trường THCS Yên Lạc nằm tại trung tâm xã Yên lạc- Huyện Như Thanh .

     Trường có diện tích 9512,4 m .

     Trường được thành lập năm 1997

     Điện thoại liên hệ : 037.848.818

     Hiệu trưởng nhà trường hiện nay là thầy : Nguyễn Văn Sáng

2.     Lịch sử phát triển và một số thành tích nổi bật.

     * Lịch sử phát triển:

     -  Năm 1997 trường THCS Yên lạc được chia tách từ trường PTCS. Nhà trường có 8 lớp 218 HS và 8 CBGV cơ sở vật chất lúc này còn rất tạm bợ, một số phòng học bằng tranh tre nứa lá , văn phòng làm việc, nhà ở giáo viên chưa có. Đội ngũ giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt là giáo viên văn, toán.

    -  Năm học 2002 – 2003 nhà trường xây dựng thêm được 6 phòng học cao tầng từ nguồn vốn dự án 135 và xây dựng được 4 phòng ở cho giáo viên nội trú, từ nguồn vốn đóng góp xây dựng nhà ở cho giáo viên vùng cao và một phần ngân sách địa phương hổ trợ . Năm học này nhà trường 16 lớp 521 HS, số giáo viên là 21 đồng chí

    -  Năm học 2005 – 2006 nhờ nguồn vốn dự án 135 và một phần nhân dân đóng góp xây dựng được nhà văn phòng, phòng ban giám hiệu và 6 phòng ở cho giáo viên nội trú, công trình vệ sinh giếng nước, tường rào cũng được xây dựng. cơ sở vật chất tương đối ổn định đảm bảo phục vụ cho dạy và học. Năm học này nhà trường có19 lớp 706 HS, 32 cán bộ giáo viên.

 *  Một số thành tích nổi bật :

  - Từ năm học 1999 – 2002 nhà trường luôn có giáo viên, học sinh giỏi cấp huyện , cấp tỉnh

  - Năm học 2003 – 2004 nhà trường được công nhận là trường tiên tiến cấp huyện , công đoàn đạt vững mạnh .

  -Tháng 8 năm 2003 đơn vị xã được công nhận hoàn thành PCTHCS chuẩn quốc gia.

  - Năm học 2005 – 2006 nhà trường được cộng nhận là trường tiên tiến cấp huyện , công đoàn đạt vững mạnh .

   - Năm 2006 nhà trường được cộng nhận là cơ quan văn hoá cấp huyện

   - Từ năm 2000  đến năm 2006 chị bộ nhà trường luôn đạt trong sạch vững mạnh .

   - Về cơ sở vật chất hàng năm được tăng cường bổ sung . Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên . Hàng năm đều có học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp huyện , cấp tỉnh.

*  Năm học 2006 – 2007 số lớp, số học sinh giảm chỉ còn 15 lớp 592 HS, số cán bộ giáo viên 29 đồng chí. Số học sinh tốt nghiệp hàng năm từ 98 – 100% . Riêng năm học2005 – 2006 số học sinh tốt nghiệp là : 163 HS đạt 100% . Cở sở vật chất nhà trường có 10 phòng học 105 bộ bàn ghế học sinh , 01 văn phòng, 02 phòng ban giám hiệu , 10 phòng ở cho giáo viên ở nội trú , 01 phòng thư viện, công trình vệ sinh tường rào vv đảm bảo phụ vụ cho các hoạt động giáo dục nhà trường .

3. Cơ cấu tổ chức nhà trường :

-         Ban giám hiệu : 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Sáng

Hiệu trưởng

037.848.819

2

Tô Quang Thắng

Phó hiệu trưởng

037.685.161

3

Phan Huy Duyên

Phó hiệu trưởng

037.685.395

 -         Ban chấp hành công đoàn :

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Bùi Xuân Phúc

Chủ tịch công đoàn

 

2

Lương Thị Lan

P. Chủ tịch công đoàn

 

3

Tô Quang Thắng

Uỷ viên BCH

037.685.161

 -         Chi bộ :

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Tô Quang Thắng

Bí thư

037.685.161

2

Nguyễn Văn Sáng

Phó bí thư

037.848.819

 -         Đoàn thanh niên

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Bùi Sỹ Thuận

Bí thư

 

2

Lương B á Thành

Phó bí thư

215.695

3

Trương Ngọc Toàn

BCH

629.240

4

Lê Văn Định

BCH

556.940

5

Lê Thị Ngọc

BCH

 

 - Tổng phụ trách đội

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Lê Văn Định

Tổng phụ trách

556.940

 - Các tổ bộ môn

STT

Tên tổ

Số lượng cán bộ

Ghi chú

1

Tổ tự nhiên

14

 

2

Tổ xã hội

10

 

 

 

File đính kèm: