linh tây tower

Bài viết

Thông báo đường dây nóng của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Thực hiện quy chế thi THPT Quốc gia năm 2015 và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa thành lập đường dây nóng trực thi; tiếp nhận thông tin; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi pham trong quá trình coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015. (Chi tiết xem file đính kèm)

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.

 

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017. (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)